Skip เมนูหลัก

เมนูหลัก

t
gu
gr
p
pto
gr
face
web
do
ge
คลิก

นักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2557  สามารถ Login เข้าระบบได้แล้วค่ะ

line

1 โครงงานระยะที่ 21

1. รายละเอียดการทำโครงงาน

2. คลิกตัวอย่างโครงงานระยะที่ 2 (25 คะแนน)

3. วิธีการส่งโครงงานระยะที่ 2

line

project-2

line

005

line

project-art

line

การแสดงดนตรี

line

final-1-57

line

โครงงานช่วงที่ 1

line

นักศึกษาสามารถ login เข้าระบบ E-learning

เพื่อทบทวนบทเรียนและเข้าทำแบบฝึกหัดได้ 

login

**หากไม่สามารถ login ได้ ให้ติดต่อขอรับรหัสผ่านที่สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ**

line

Available Courses


ข่าวและประกาศ

Picture of TA-Apirati Triyawat
คำแนะหน่วยการเรียนที่ 5
by TA-Apirati Triyawat - Tuesday, 7 October 2014, 06:56 AM
 
การแสดงดนตรี
Picture of TA-Apirati Triyawat
เปลี่ยนแปลงห้องเรียนกลุ่มเรียน 005
by TA-Apirati Triyawat - Thursday, 2 October 2014, 08:58 AM
 
005
Picture of TA-Apirati Triyawat
การสอบวัดความรู้ ภาคเรียนที่ 1-57
by TA-Apirati Triyawat - Friday, 26 September 2014, 05:38 AM
 
final1-57
Picture of TA-Apirati Triyawat
ประกาศสถานะโครงงานช่วงที่ 1 อัพเดทวันที่ 22-9-57
by TA-Apirati Triyawat - Monday, 22 September 2014, 02:20 PM
 
โครงงานช่วงที่ 1
Picture of TA-Apirati Triyawat
H2 : กิจกรรมประจำหน่วยครั้งที่ 2
by TA-Apirati Triyawat - Wednesday, 17 September 2014, 01:19 PM
 
H2
Picture of TA-Apirati Triyawat
ประกาศโครงงานช่วงที่ 1 ที่ไม่อนุมัติ
by TA-Apirati Triyawat - Friday, 12 September 2014, 03:06 PM
 

1ประกาศโครงงานช่วงที่ 1 ที่ไม่อนุมัติ1

คลิก....เพื่อตรวจสอบโครงงานที่ไม่อนุมัติ

1. ให้นักศึกษาแก้ไขตามวิธีการแก้ไข

2. แล้วนำมาส่งระหว่างวันที่  15-19 กันยายน 2557

3. สิ่งที่ต้องส่งในการแก้ไข ได้แก่  

- หน้าปกรายงานและใบรับส่งโครงงาน (รหัสโครงงานเดิม หัวหน้ากลุ่มเป็นคนปริ้นนะค่ะ)   

- แบบฟอร์มโครงงานช่วงที่ 1 ที่แก้ไขแล้ว

Picture of TA-Apirati Triyawat
ยายเวลาการสร้างกลุ่มโครงงานช่วงที่ 1
by TA-Apirati Triyawat - Monday, 8 September 2014, 06:30 AM
 

1ขยายเวลาการสร้างกลุ่มโครงงานช่วงที่ 1 1

จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2557  และ

ส่งโครงงงานได้จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2557

***ขณะนี้นักศึกษาสามารถสร้างกลุ่มและพิมพ์ปกโครงงานได้ปกติแล้ว****

ประกาศ ณ วันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557  เวลา 10.30 น.

Picture of TA-Apirati Triyawat
ขยายเวลาการสร้างกลุ่มโครงงานช่วงที่ 1
by TA-Apirati Triyawat - Friday, 5 September 2014, 10:16 AM
 

1ขยายเวลาการสร้างกลุ่มโครงงานช่วงที่ 1 1

จนถึงวันที่ 7 กันยายน 2557  และ

ส่งโครงงงานได้จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2557

Picture of TA-Apirati Triyawat
H1 : กิจกรรมประจำหน่วยครั้งที่่ 1
by TA-Apirati Triyawat - Tuesday, 2 September 2014, 02:46 PM
 
กิจกรรมประจำหน่วยครั้งที่ 1 
Picture of TA-Apirati Triyawat
การส่งโครงงานช่วงที่ 1 (5 คะแนน)
by TA-Apirati Triyawat - Tuesday, 2 September 2014, 02:30 PM
 
การส่งโครงงานช่วงที่1

หน้าแรก
Skip LoginSkip Courses
click
Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 Today Tuesday, 21 October 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Skip จำนวนผู้เยี่ยมชมเว้บไซต์

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว้บไซต์


(เริ่มนับ 1 ก.ย.57)

Skip GEH1101_1_57