Skip เมนูหลัก

เมนูหลัก

t
gu
gr
p
pto
gr
face
web
do
ge
คลิก

นักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2557  สามารถ Login เข้าระบบได้แล้วค่ะ

line

1ให้นักศึกษาตรวจสอบคะแนนโครงงานช่วงที่ 11

ได้ที่  ตรวจสอบคะแนน

line

1ประกาศโครงงานช่วงที่ 1 ที่ไม่อนุมัติ1

คลิก....เพื่อตรวจสอบโครงงานที่ไม่อนุมัติ

1. ให้นักศึกษาแก้ไขตามวิธีการแก้ไข

2. แล้วนำมาส่งระหว่างวันที่  15-19 กันยายน 2557

3. สิ่งที่ต้องส่งในการแก้ไข ได้แก่  

- หน้าปกรายงานและใบรับส่งโครงงาน (รหัสโครงงานเดิม หัวหน้ากลุ่มเป็นคนปริ้นนะค่ะ)   

- แบบฟอร์มโครงงานช่วงที่ 1 ที่แก้ไขแล้ว

line

นักศึกษาสามารถ login เข้าระบบ E-learning

เพื่อทบทวนบทเรียนและเข้าทำแบบฝึกหัดได้ 

login

**หากไม่สามารถ login ได้ ให้ติดต่อขอรับรหัสผ่านที่สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ**

line

การส่งโครงงาน

line

project

line

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดการความรู้สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

 คลิกชม VDO การจัดการความรู้ กลุ่มระบบ E-LEARNING สำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เรียนด้วยเครื่องมือสื่อสาร ทุกประเภท ทุกที่ ทุกเวลา 1

 คลิกชม VDO การจัดการความรู้ กลุ่มระบบพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 1

Available Courses


ข่าวและประกาศ

Picture of TA-Apirati Triyawat
ประกาศโครงงานช่วงที่ 1 ที่ไม่อนุมัติ
by TA-Apirati Triyawat - Friday, 12 September 2014, 03:06 PM
 

1ประกาศโครงงานช่วงที่ 1 ที่ไม่อนุมัติ1

คลิก....เพื่อตรวจสอบโครงงานที่ไม่อนุมัติ

1. ให้นักศึกษาแก้ไขตามวิธีการแก้ไข

2. แล้วนำมาส่งระหว่างวันที่  15-19 กันยายน 2557

3. สิ่งที่ต้องส่งในการแก้ไข ได้แก่  

- หน้าปกรายงานและใบรับส่งโครงงาน (รหัสโครงงานเดิม หัวหน้ากลุ่มเป็นคนปริ้นนะค่ะ)   

- แบบฟอร์มโครงงานช่วงที่ 1 ที่แก้ไขแล้ว

Picture of TA-Apirati Triyawat
ยายเวลาการสร้างกลุ่มโครงงานช่วงที่ 1
by TA-Apirati Triyawat - Monday, 8 September 2014, 06:30 AM
 

1ขยายเวลาการสร้างกลุ่มโครงงานช่วงที่ 1 1

จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2557  และ

ส่งโครงงงานได้จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2557

***ขณะนี้นักศึกษาสามารถสร้างกลุ่มและพิมพ์ปกโครงงานได้ปกติแล้ว****

ประกาศ ณ วันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557  เวลา 10.30 น.

Picture of TA-Apirati Triyawat
ขยายเวลาการสร้างกลุ่มโครงงานช่วงที่ 1
by TA-Apirati Triyawat - Friday, 5 September 2014, 10:16 AM
 

1ขยายเวลาการสร้างกลุ่มโครงงานช่วงที่ 1 1

จนถึงวันที่ 7 กันยายน 2557  และ

ส่งโครงงงานได้จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2557

Picture of TA-Apirati Triyawat
H1 : กิจกรรมประจำหน่วยครั้งที่่ 1
by TA-Apirati Triyawat - Tuesday, 2 September 2014, 02:46 PM
 
กิจกรรมประจำหน่วยครั้งที่ 1 
Picture of TA-Apirati Triyawat
การส่งโครงงานช่วงที่ 1 (5 คะแนน)
by TA-Apirati Triyawat - Tuesday, 2 September 2014, 02:30 PM
 
การส่งโครงงานช่วงที่1
Picture of TA-Apirati Triyawat
กำหนดการส่งโครงงาน
by TA-Apirati Triyawat - Wednesday, 27 August 2014, 02:44 PM
 
project
Picture of TA-Apirati Triyawat
แก้ไขผลการเรียนไม่สมบูรณ์ 2-2556
by TA-Apirati Triyawat - Friday, 15 August 2014, 11:05 AM
 
แก้ไขผลการเรียนไม่สมบูรณ์
Picture of TA-Paphichaya Sinlapaksa
ติดตามคะแนน
by TA-Paphichaya Sinlapaksa - Monday, 28 April 2014, 06:22 AM
 
1
Picture of TA-Apirati Triyawat
ประกาศสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
by TA-Apirati Triyawat - Monday, 28 April 2014, 05:15 AM
 
tss
Picture of TA-Apirati Triyawat
ขยายเวลาการทำแบบทดสอบ
by TA-Apirati Triyawat - Friday, 4 April 2014, 04:33 AM
 
แบบทดสบ

หน้าแรก
Skip LoginSkip Courses
click
Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 Today Wednesday, 17 September 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
Skip จำนวนผู้เยี่ยมชมเว้บไซต์

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว้บไซต์


(เริ่มนับ 1 ก.ย.57)

Skip Online UsersSkip GEH1101_2_56